Калијум флуоросиликат за производњу пестицида

Калијум флуоросиликат за производњу пестицида

Натријум флуорид, натријум флуоросиликат, баријум флуоросиликат и натријум флуороалуминат се широко користе као пестициди, а за производњу ових хемикалија може се користити флуоросилик калија. Увод: Опис производа: Технички параметар:

Ćaskanje sada