Dom > Знање > Sadržaj
Примена натријум дихроматата
Sep 19, 2018

Користи се за производњу хромног анхидрида, калијум дихроматата, амонијум дихромата, хромовог сулфата на бази соли, хромовог олова од олова, црвеног бакра хрома, жуте боје хрома, зеленог хрома и других сировина, производње алкалних плавих боја, сахарина, синтетичких камер и оксидант синтетичких влакана. Фармацеутска индустрија се користи као оксидант за производњу амин фенил сулфона, бензен бензокаина, фолне киселине, Ревено ие. Индустрија за бојење и штампарију се користи као оксидант за бојење анилин боја, средство за накнадно третирање када се боје бојама са бојама на бази ДДВ, и мордантно када се боје с киселим мордантним бојама. Индустрија штављења се користи као средство за штављење. Индустрија галвана се користи за галванизацију након третмана за пасивирање како би се повећала осветљеност. Индустрија стакла се користи као зелени агенс за бојење.