Dom > Знање > Sadržaj
Хромна киселина
Sep 19, 2018

Хромна киселина је жуто слабо кисело решење, које постоји само у воденом раствору. Са солубле соли баријума или оловних соли акција производи жути баријум хромат или хроматске падавине. У киселом раствору, углавном у облику рекомплексирања киселине, са јаком оксидационом способношћу. 166 грама хромовог триоксида растворен је у 100 грама воде и направљен.