Dom > Знање > Sadržaj
Стабилност натријум дихромат
Sep 19, 2018

1. Лако до хигроскопије, прах. је јак оксидант. Контакт са трењем органске материје, удар може изазвати сагоревање. Отпорност на корозију.

Лако се смањује на тривалентни хром.

2. Стабилност: стабилно.

3. Забрањени лиганд: Јаки редукциони агенс, алкохол, вода, активни метални прах, сумпор, фосфор, киселина.

4. Услови за избегавање контакта: влажан ваздух. 5. Опасност агрегације: није агрегирано.