Прочишћавање гаса Калијум перманганат

Прочишћавање гаса Калијум перманганат

Мешани са активираном глиницом и другим везивима, калијум перманганат у течном облику може се импрегнирати у пелете као хемијски медиј за оксидацију гасовитих загађујућа материја, укључујући ефективне сумпорне диоксиде, водоник сулфида, азот оксида, формалдехида, алдехида нижих молекулских маса и органских ...

Ćaskanje sada