Dom > Новости > Sadržaj
Метода припреме калијум-перманганата
Sep 19, 2018

Због великог броја лабораторијских захтева, калијум перманганат је произведен у великој мери. Постоје две уобичајене методе припреме: манган диоксид и калијум хидроксид који се добијају у руду загреју се на ваздуху или се мешају са калијум нитратом (који обезбеђује кисеоник), произведе се калијум перманганат, а затим електролитички са оксидационим средством у алкалном раствору како би се добио калијум хлорид. Или се то може произвести реакцијом МН јона и олова диоксида (ПбО2) или натријум бизмута (НаБиО3) и других јаких оксидационих средстава. Ова реакција се такође користи за тестирање присуства МН јона због очигледне боје калијум перманганата.